همکاری با ما

عزیزانی که می توانند ما را در زمینه های زیر همراهی کنند لطفا رزومه کاری خود را به ایمیل ما و یا به ربات تلگرام ما (موجود در قسمت تماس با ما) با عنوان همکاری ارسال فرمایند؛
محتوایی(کمک در کانال و سایت) ، گرافیکی ، برنامه نویسی ، اخبار دانشگاه، تهیه جزوات ، همراهی در معرفی کتب ، فوت و فن های دانشجویی و ...