شکایت

بازدید کننده گرامی ؛ در صورتی که از پستی در سایت یا تلگرام ما شکایت دارید میتوانید از طریق قسمت شکایت خود پست مربوطه استفاده و یا ارسال ایمیلی تحت عنوان شکایت ، با ذکر لینک پست و علت شکایت خود به آدرس admin@tjhelp.ir شکایت خود را ابراز نمایید که سریعا توسط تیم مدیریت بررسی و پیگیری خواهد شد