تبلیغات

عزیزانی که تمایل به تبلیغات در سایت و یا کانال tjhelp دارند میتوانند از طریق قسمت تماس با ما ، با موضوع "تبلیغ" با ما مکاتبه فرمایند .
همچنین دوستانی که میخواهند برای حمایت از سایت خودشان tjhelp کمکی نمایند نیزمیتوانند از همین طریق با عنوان "حمایت" با ما در تماس باشند