الهه آقابالایی خرده چی

استاد جوان درس های مدار، الکترونیک و آزمایشگاه مدار  هستند 


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: بسیار مهربان و دلسوز اما زود رنج برای دانشجو ارزش و احترام قائل هستند. مودب و منظم
حضور و غیاب: براشون مهمه
تمرین: معمولاً تمرین میدن
نحوه تدریس: سعی می کنند حتی مطالب درسی پایه را تدریس کنند و نمی گویند خودتان باید بلد باشید یا گذرانده اید، در یک جلسه مدار حتی مطلب ساده ریاضی دبیرستان را برای دانشجویی که یادش نبود تدریس کرد طوریکه ما خجالت کشیدیم.
امتحان و نمره: معمولا میان ترم دارند و بسیار دسته بالا تصحیح می کنند.
0