دکتر احمد موسوی

احمد موسوی

من از دست این استاد دلم پره واسه همین اولین نفر رو میگم

اینم تسته بعد کاملش میکنم

ببینم درسته
مشخصات و خصوصیات اخلاقی: کلا شوته
فقط از خودش تعریف میکنه
درس هم بلد نیست بده ! یه جزوه کرمی رو میگه بگیرید و تا آخر همونه

فقط دنبال یه چیزیه تو کلاس به دانشجو گیر بده بخنده و.....
حضور و غیاب: داره
تمرین: نه
فقط یه میان ترم میگیره
نحوه تدریس: افتضاح
درس رو بلد نیست ! نه خوب انتقال میده نه خوب نمره میده
امتحان و نمره: امتحان که هماهنگه ولی نمره دادنش داغونه

به راحتی نمره 13-14 رو میکنه 7-8
نتیجه گیری: اصلا پیشنهاد نمیشه