استاد علیرضا افشار

اخلاقی:
غیر قابل تحمل،به حق حق خیلی اعتقاد داره ،خوش اخلاق ، ادمو از ریشه حرص میده

درسی:
حضور غیاب میکنه به بدترین شکل.یکبار اول کلاس. ببینه کسی کم شده اخر کلاس هم بازم این کارو میکنه و براش غیبت میزنه
بعد حذف و اضافه برداری (جلسه اول یعنی پیچیده باشه) یک جلسه غیبت داری
از اول تا اخر درس میده
نمره منفی ،مثبت میده (غیبت هم نمره منفی میگری)
4 نمره منفی حذف (به عبارتی 4 جلسه غیبت هم میشه)
میشه با ارائه کنفرانس این نمره منفی ها رو پاک کرد
کل کتاب رو هم درس میده

نمره:
18 نمره امتحان دو نمره کلاسی
خوب نمره میده بر خلاف درس دادنش که زجر کش میکنه ادمو

امتحان:
امتحانش ساده است.بدیهیات دروس معارف دبیرستانه
اگر هم یادتون نباشه باید یک کتاب 200 صفحه ای رو کامل حفظ کنید

نتیجه گیری:
برا نمره میشه برداشت

مشخصات و خصوصیات اخلاقی: غیر قابل تحمل،به حق حق خیلی اعتقاد داره ،خوش اخلاق ، ادمو از ریشه حرص میده
حضور و غیاب: حضور غیاب میکنه
نحوه تدریس: حضور غیاب میکنه به بدترین شکل.یکبار اول کلاس. ببینه کسی کم شده اخر کلاس هم بازم این کارو میکنه و براش غیبت میزنه بعد حذف و اضافه برداری (جلسه اول یعنی پیچیده باشه) یک جلسه غیبت داری از اول تا اخر درس میده نمره منفی ،مثبت میده (غیبت هم نمره منفی میگری) 4 نمره منفی حذف (به عبارتی 4 جلسه غیبت هم میشه) میشه با ارائه کنفرانس این نمره منفی ها رو پاک کرد کل کتاب رو هم درس میده
امتحان و نمره: امتحانش ساده است.بدیهیات دروس معارف دبیرستانه اگر هم یادتون نباشه باید یک کتاب 200 صفحه ای رو کامل حفظ کنید 18 نمره امتحان دو نمره کلاسی خوب نمره میده بر خلاف درس دادنش که زجر کش میکنه ادمو
نتیجه گیری: برا نمره میشه برداشت