استاد مسعود انصاری نو

از استادی که باهاش واقعا حال کردم

اخلاقی:
خوش اخلاق،خوش مشرب،صبور

درسی:
جز معدود استادی فیزیک هست که حضور غیاب نمیکنه.
جزوه نمیده و نمیگه.
سورس میده به زبون انگیلیسی حدو 4-5 گیگ 
درس دادنش کامله همون ها رو نت برداری کنین کلی سود میکنین
قدرت انتقال داره.
به ریاضی و فیزیک وارده به نحوی که فیزیک 2 رو به ریاضی 1 و 2 تبدیل میکنه( یک فرمول پایه باقیش محاسبات ریاضی)

نمره:
میگن سخت گیره ولی این طوری نیست
بتونی بگی درس رو بلدی پاست میکنه.
من خودم تو ریاضی مشکل داشتم (برای اینکه قبل ریاضی 2 برداشتم) جواب ها رو یادمه از فرم انتگرالی تبدبل میکردم به فرمولی (مال دوران دبیرستان) سپس حل کردم و پاس کرد منو :دی

امتحان:
میان ترم میگیره 5 نمره.
پایان ترمهم گروه میگه

نتیجه گیری:
برای یاد گیری عالیه،سر کلاسم میشه نرفت ولی این طوری پول دور ریختنه ولی باید برای نمره گرفتن درس بلد بود

برای ازمایشگاه بچه هایی که باهاش داشتن میگن خیلی سخت میگیره (بر خلاف تئوری درس)

مشخصات و خصوصیات اخلاقی: خوش اخلاق،خوش مشرب،صبور
حضور و غیاب: مهم نیست
نحوه تدریس: جز معدود استادی فیزیک هست که حضور غیاب نمیکنه. جزوه نمیده و نمیگه. سورس میده به زبون انگیلیسی حدو 4-5 گیگ درس دادنش کامله همون ها رو نت برداری کنین کلی سود میکنین قدرت انتقال داره. به ریاضی و فیزیک وارده به نحوی که فیزیک 2 رو به ریاضی 1 و 2 تبدیل میکنه( یک فرمول پایه باقیش محاسبات ریاضی)
امتحان و نمره: میان ترم میگیره 5 نمره. پایان ترمهم گروه میگه میگن سخت گیره ولی این طوری نیست بتونی بگی درس رو بلدی پاست میکنه. من خودم تو ریاضی مشکل داشتم (برای اینکه قبل ریاضی 2 برداشتم) جواب ها رو یادمه از فرم انتگرالی تبدبل میکردم به فرمولی (مال دوران دبیرستان) سپس حل کردم و پاس کرد منو :دی
نتیجه گیری: برای یاد گیری عالیه،سر کلاسم میشه نرفت ولی این طوری پول دور ریختنه ولی باید برای نمره گرفتن درس بلد بود برای ازمایشگاه بچه هایی که باهاش داشتن میگن خیلی سخت میگیره (بر خلاف تئوری درس)