استاد سمیرا سید صالحی

از اساتید خیلی جوان
دفعه اول که دیدمش فکر کردم شاگرده.

اخلاقی:
یادم نیست

درسی:
بلده ولی نمیدونه چی جوری منتقل کنه.
حضور غیاب میکنه.
جزوه گفتن یادم نیست (مثل اینکه فقط از رو برد نت بر میداشتم)
با دخترا هم زیاد حال نمی کنه

نمره دادن:
بستگی به جنسیت داره
اگر پسر باشی نمره خودتو کمی بالاتر فرض کن (نه اینکه پسرا بگن اخجون پاس میشم ،جون افتاده هم پسر زیاد داشت)
اگر دحتر باشی نمره خودتو پایین تر فرض کن(دخترایی که میگفتن 12-13 میشن همشون افتادن - 18-19 ها هم همون شدن)

امتحان:
از همون مطالبیه که سر کلاس میگه فقط کمی بیشتر پیچونده.
به سختی میشه همه رو جواب داد

نتیجه گیری:
جوان و اینکه بلد نیست خوب توضیح بده،بد نمره میده،در نتیجه توصیه نمیشه

حضور و غیاب: انجام میده ولی تاثیرش نامعلومه
امتحان و نمره: از همون مطالبیه که سر کلاس میگه فقط کمی بیشتر پیچونده. به سختی میشه همه رو جواب داد بستگی به جنسیت داره اگر پسر باشی نمره خودتو کمی بالاتر فرض کن (نه اینکه پسرا بگن اخجون پاس میشم ،جون افتاده هم پسر زیاد داشت) اگر دحتر باشی نمره خودتو پایین تر فرض کن(دخترایی که میگفتن 12-13 میشن همشون افتادن - 18-19 ها هم همون شدن)
نتیجه گیری: جوان و اینکه بلد نیست خوب توضیح بده،بد نمره میده،در نتیجه توصیه نمیشه