استاد صحافی

مدیر کل کامپیوتر و ای تی تو دانشگاه های ازاد
دفتر مرکزیش توی پاسدارانه

اخلاقی:
ادم منظم،،به تیکه ها بدترین جواب ممکن رو میده، معمولا کت شلواری ،اروم و کم صدا

درسی:
به حضور غیاب اهمیت نمیده
سواد درسیش بالاس و قدرت انتقال داره.
سر کلاس تعادل نداره. یک لحظه خوش خنده دو دقیقه بعد مثل سگ جدی
جزوه نمیده و نمیگه ولی با نوت برداری از رو نوشته هاش رو تخته مطالب کاملی به دست میاد

نمره:
اینم هیچ قاعده ای نداره ولی رنج نمره هاش بین 12-20 هست .دیگه باید خیلی بی سواد باشه ادم که با این استاد بی افته .خودشم میگه

امتحان:
سوالاش مثل درساش سر کلاسه .راحت

نتیجه گیری:
توصیه میشه حتما باهاش کلاس بردارید


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: ادم منظم،،به تیکه ها بدترین جواب ممکن رو میده، معمولا کت شلواری ،اروم و کم صدا
حضور و غیاب: مهم نیست
نحوه تدریس: به حضور غیاب اهمیت نمیده سواد درسیش بالاس و قدرت انتقال داره. سر کلاس تعادل نداره. یک لحظه خوش خنده دو دقیقه بعد مثل سگ جدی جزوه نمیده و نمیگه ولی با نوت برداری از رو نوشته هاش رو تخته مطالب کاملی به دست میاد
امتحان و نمره: اینم هیچ قاعده ای نداره ولی رنج نمره هاش بین 12-20 هست .دیگه باید خیلی بی سواد باشه ادم که با این استاد بی افته .خودشم میگه سوالاش مثل درساش سر کلاسه .راحت
نتیجه گیری: توصیه میشه حتما باهاش کلاس بردارید
0