استاد طهرانچی

استادی غنی در درس ریاضی

اخلاقی:
خوش خنده،دانشجو باهاش راحته،کمی جدی

درسی:
خودش یک جزوه اول ترم میده،جزوش کامله.فقط گاهی مثال میگه باید بنویسیم
حضور غیاب میکنه ولی براش به نظرم مهم نبود
قدرت انتقال مطلب بسیار خوبی داره.
از لحاظ سوادی هم واقعا بارشه
بر خلاف بعضی استادا که درس و میپیچونن این راحت میکنه میگه.

نمره:
نمره دادن من انتظار 15-16 داشتم ولی 10 شدم که مهم نیست.
با چند تا اشاره ای هم که بعد کلاس بهم کرد به نظرم اوومد که کمی کلاس خصوصی میخواهد باهم برداره برای همین نمرم کم شده :دی

امتحان:
سوال گروهه دیگه.این که طراحی نمیکنه. :پی

نتیجه گیری:
برای یادگیری عالیه و برای نمره هم که من نفهمیدم چی شد :دی


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: خوش خنده،دانشجو باهاش راحته،کمی جدی
حضور و غیاب: حضور غیاب میکنه ولی براش مهم نیست
تمرین: میده و میخواهد ولی رو نمره کل تاثیر کم داره
نحوه تدریس: خودش یک جزوه اول ترم میده،جزوش کامله.فقط گاهی مثال میگه باید بنویسیم حضور غیاب میکنه ولی براش به نظرم مهم نبود قدرت انتقال مطلب بسیار خوبی داره. از لحاظ سوادی هم واقعا بارشه بر خلاف بعضی استادا که درس و میپیچونن این راحت میکنه میگه.
امتحان و نمره: سوال گروهه دیگه.این که طراحی نمیکنه. :پی نمره دادن من انتظار 15-16 داشتم ولی 10 شدم که مهم نیست. با چند تا اشاره ای هم که بعد کلاس بهم کرد به نظرم اوومد که کمی کلاس خصوصی میخواهد باهم برداره برای همین نمرم کم شده :دی
نتیجه گیری: برای یادگیری عالیه و برای نمره هم که من نفهمیدم چی شد :دی