استاد عباسپور

استادی که برای من ناشناخته است

اخلاق:
تعادل رووانی نداره،پر ادعا،با دانشجو هم راه میاد کمی

درسی:
یک جزوه میگه بگیرید که گرد اوری شده از کتاب های مقسمی،روحانی کوهی است.جزوه کاملیه
اخر ساعت حضور غیاب میکنه 
از لحاظ سوادی به پایه روحانی سراجی نمیرسه 
توضیح دادن ضعیف عمل میکنه کلا به قول خودش اخوند بالا منبر میمونه.
کمی دیر میاد سر کلاس ولی تا اخر نگه میداره
هر از گاهی هم نصف کلاس رو خاطره میگه که مجموع سن خاطراتش از سن خودش بیشتره.

نمره:
نمره دادنشم تعادل نداره
حساب کتاب هم نداره
با توجه به نمره هایی که این ترم داشتیم کسایی که بیشتر بلد بودن(بچه خر خونا رو منظورمه) نمرشون کمتر بوده تا افراد متوسط:|

امتحان:
اگر اشتراکی با روحانی باشه که نصف این سوال میده نصف اوون
اغلب بچه هایی که با عباس پور دارن به سوالات روحانی نمیتونن جواب بدن

اگر هم خودش طراحی کنه حجم زیادی از سوالات رو به توضیحات اختصاص میده.
تمام سوالا سر کلاس حل میشه (یا نمونش حل شده)

نتیجه گیری:
من باشم روحانی با اوون سخت گیریشو به این ترجیح میدم.حداقل تعادل روانی داره ادم میدونه وضعش چی میشه.

ویرایش:
قبل اینکه نمره ها رو بزاری سایت میشه یاهاش صحبت کرد و کمی کمک گرفت. تو نمره گرفتن

 


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: تعادل رووانی نداره،پر ادعا،با دانشجو هم راه میاد کمی
حضور و غیاب: حضور غیاب میکنه
نحوه تدریس: یک جزوه میگه بگیرید که گرد اوری شده از کتاب های مقسمی،روحانی کوهی است.جزوه کاملیه اخر ساعت حضور غیاب میکنه از لحاظ سوادی به پایه روحانی سراجی نمیرسه توضیح دادن ضعیف عمل میکنه کلا به قول خودش اخوند بالا منبر میمونه. کمی دیر میاد سر کلاس ولی تا اخر نگه میداره هر از گاهی هم نصف کلاس رو خاطره میگه که مجموع سن خاطراتش از سن خودش بیشتره.
امتحان و نمره: اگر اشتراکی با روحانی باشه که نصف این سوال میده نصف اوون اغلب بچه هایی که با عباس پور دارن به سوالات روحانی نمیتونن جواب بدن اگر هم خودش طراحی کنه حجم زیادی از سوالات رو به توضیحات اختصاص میده. تمام سوالا سر کلاس حل میشه (یا نمونش حل شده) نمره دادنشم تعادل نداره حساب کتاب هم نداره با توجه به نمره هایی که این ترم داشتیم کسایی که بیشتر بلد بودن(بچه خر خونا رو منظورمه) نمرشون کمتر بوده تا افراد متوسط:|
نتیجه گیری: من باشم روحانی با اوون سخت گیریشو به این ترجیح میدم.حداقل تعادل روانی داره ادم میدونه وضعش چی میشه.