استاد علیرضا قوامی

از افراد پر نفوذ تو دانشگاه و رفیق فاب روحانی

اخلاقی:
شبیه روحانیه فقط خودشو و خودتو و همه رو با سوالاش زیر سوال میبره و به صورت غیر مستقیم به همه تیکه میندازه (جز یک نفر که اوونم روحانیه و مستقیم تیکه میندازه)
ببینیش احساس میکنین سهراب سپهری جلوی ادمه.
ادم خوش خنده و خوش مشرب و اینکه در مجموع تعادل روانی نداره.

درسی:
من باهاش طراحی داشتم برخلاف اکثر استادا دنبال حفظیات نیست.
مفهومی درس میده و مطالب پایه ای رو هم دوباره میگه
توی طراحی تاکیدش رو مرتبه زمانی هاس باقی موارد رو هم فقط کلیشه اصلیشو میگه و زیر مطالب رو به صورت خلاصه
جزوه میده و جزوش کامله

حضور غیاب نمیکنه .سر کلاس دیر میاد دیر هم میره.
مطالب حاشیه ای اگه بشه تا حدودی ادامه میده گاهی هم خودش مطالب حاشیه ای میگه
کلاسش خلوته کمتر کسی باهاش برمیداره-

نمره:
هیچ قاعده ای نداره.
فقط شنیدم که میگن اگه سر کلاساش باشی 14 میشی
رنچ نمرش هم رو 10 -11 هست.

امتحان:
8 نمره تستی -12 نمره تشریحی
8 نمره تستی اگه خوش شانس باشی یکی دو موردش ته جزوش هست. باقیش کاملا نو
سوالات تستسی همه از دم مربوط به کارشناسی ارشد و با راه ههای عادی حل نمیشه.
به گزینه هم کار داره فقط

12 نمره تشریحی
شبیه سوالات حزوس اکثرش قابل حل هستن (همین اکثر) و به راحتی به جواب اخر میشه رسید
دو سه تا سوال میده که معلوم نیست از کجا در اوومده.نمونش رو هم سر کلاس حل نکرده.

نتیجه گیری:
اکثریت به خاطر نمره و امتحانش جزات ندارن باهاش بر دارن.
من هم همین پیشنهاد رو میکنم ولی اگر حفظیاتتون فوق العاده ضعیفه ولی تحلیل خوبی دارین .برای نمره معمولی (13-14) گرفتن مناسبه.


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: شبیه روحانیه فقط خودشو و خودتو و همه رو با سوالاش زیر سوال میبره و به صورت غیر مستقیم به همه تیکه میندازه (جز یک نفر که اوونم روحانیه و مستقیم تیکه میندازه) ببینیش احساس میکنین سهراب سپهری جلوی ادمه. ادم خوش خنده و خوش مشرب و اینکه در مجموع تعادل روانی نداره.
حضور و غیاب: مهم نیست
نحوه تدریس: ن باهاش طراحی داشتم برخلاف اکثر استادا دنبال حفظیات نیست. مفهومی درس میده و مطالب پایه ای رو هم دوباره میگه توی طراحی تاکیدش رو مرتبه زمانی هاس باقی موارد رو هم فقط کلیشه اصلیشو میگه و زیر مطالب رو به صورت خلاصه جزوه میده و جزوش کامله حضور غیاب نمیکنه .سر کلاس دیر میاد دیر هم میره. مطالب حاشیه ای اگه بشه تا حدودی ادامه میده گاهی هم خودش مطالب حاشیه ای میگه کلاسش خلوته کمتر کسی باهاش برمیداره-
امتحان و نمره: 8 نمره تستی -12 نمره تشریحی 8 نمره تستی اگه خوش شانس باشی یکی دو موردش ته جزوش هست. باقیش کاملا نو سوالات تستسی همه از دم مربوط به کارشناسی ارشد و با راه ههای عادی حل نمیشه. به گزینه هم کار داره فقط 12 نمره تشریحی شبیه سوالات حزوس اکثرش قابل حل هستن (همین اکثر) و به راحتی به جواب اخر میشه رسید دو سه تا سوال میده که معلوم نیست از کجا در اوومده.نمونش رو هم سر کلاس حل نکرده. هیچ قاعده ای نداره. فقط شنیدم که میگن اگه سر کلاساش باشی 14 میشی رنچ نمرش هم رو 10 -11 هست.
نتیجه گیری: اکثریت به خاطر نمره و امتحانش جزات ندارن باهاش بر دارن. من هم همین پیشنهاد رو میکنم ولی اگر حفظیاتتون فوق العاده ضعیفه ولی تحلیل خوبی دارین .برای نمره معمولی (13-14) گرفتن مناسبه.
0