استاد مراد خانی

از استاد خوب 

اخلاقی:
خود درگیری کمی داره،دیگر دریگیری هم همینطور،به استادایی با سابقه بالای 10 سال میگه فسیل(شامل حال خودشم میشه)،جدی
به بچه های کامپیوتر سخت میگیره اما به ای تی ها کار نداره زیاد

درسی:
خوب توضیح میده
مفهومی درس میده و مفهومی میخواهد دنبال حفظیات نیست
حضور غیاب براش اهمیت نداره
تمرین بسیار براش مهمه (8 نمره کل رو تشکیل میده) پس با این اوصاف نمیشه غایب شد
دیر سر کلاس میاد ولی اغلب تا اخر نگه میداره.

نمره:
نمره خودتو میده

امتحان:
سر کلاس یک اشاره هایی میکنه .از همون اشاره ها امتحان میگیره.
سوالات مفهومیه و به حفظیات اصلا کار نداره
در مجموع میشه گفت اگه کسی فهمیده باشه میتونه سوالا رو راحت جواب بده

نتیجه گیری:
با انجام تمرین ها و یاد گرفتن موضوع نمره بالای خود را تضمین کردین
تمرین ها رو اگه انجام ندین سر امتحان نرین (سخن با بچه های کامپیوتر)

مشخصات و خصوصیات اخلاقی: خود درگیری کمی داره،دیگر دریگیری هم همینطور،به استادایی با سابقه بالای 10 سال میگه فسیل(شامل حال خودشم میشه)،جدی به بچه های کامپیوتر سخت میگیره اما به ای تی ها کار نداره زیاد
حضور و غیاب: حضور غیاب میکنه ولی براش مهم نیست
تمرین: تمرین بسیار براش مهمه (8 نمره کل رو تشکیل میده) پس با این اوصاف نمیشه غایب شد دیر سر کلاس میاد ولی اغلب تا اخر نگه میداره.
نحوه تدریس: خوب توضیح میده مفهومی درس میده و مفهومی میخواهد دنبال حفظیات نیست
امتحان و نمره: سر کلاس یک اشاره هایی میکنه .از همون اشاره ها امتحان میگیره. سوالات مفهومیه و به حفظیات اصلا کار نداره در مجموع میشه گفت اگه کسی فهمیده باشه میتونه سوالا رو راحت جواب بده نمره خودتو میده
نتیجه گیری: با انجام تمرین ها و یاد گرفتن موضوع نمره بالای خود را تضمین کردین تمرین ها رو اگه انجام ندین سر امتحان نرین (سخن با بچه های کامپیوتر)