استاد امید میراب زاده

از استایدی که تعریف ندارد

اخلاقی:
کاملا مودب،کاملا خوش برخورد،کاملا کلیشه ای،واقعا مسلمان.

درسی:
به خاطر کلیشه ای بودنش حضور غیاب میکنه
از لحاظ درسی فوق العاده غنی ولی قدرت انتقال مطلب قوی نداره (شایدم مال درسش بوده)
از امکانات جانبی مثل پروژکتور بسیار استفاده میکنه
پروژه گروهی میخواهد
تن صدا به صورت خط کاملا صاف و یکنواخت مثل (______________) که نتیجه ان خوابیدن سر کلاس میشه
اگر زیادی با گوشی ور بری به صورت کاملا مودبانه و غیر مستقیم میخواهد کنار بزاری

نمره:
نمیندازه ولی نمره خودتو میده.کلیشه ای هم صحیح میکنه

امتحان:
0.25 0.25 امتحان میگیره
میان ترم ش دیکشنری نمره هاش 0.1 0.1 هست.

نتیجه گیری:
سختی داره نمره خوب گرفتن ولی امکان پذیره خوش بختانه
خوش به حال کسایی هم هست که حفظیشون خوبه

مشخصات و خصوصیات اخلاقی: کاملا مودب،کاملا خوش برخورد،کاملا کلیشه ای،واقعا مسلمان.
حضور و غیاب: مهم هست
نحوه تدریس: از لحاظ درسی فوق العاده غنی ولی قدرت انتقال مطلب قوی نداره (شایدم مال درسش بوده) از امکانات جانبی مثل پروژکتور بسیار استفاده میکنه پروژه گروهی میخواهد تن صدا به صورت خط کاملا صاف و یکنواخت مثل (______________) که نتیجه ان خوابیدن سر کلاس میشه اگر زیادی با گوشی ور بری به صورت کاملا مودبانه و غیر مستقیم میخواهد کنار بزاری
امتحان و نمره: 0.25 0.25 امتحان میگیره میان ترم ش دیکشنری نمره هاش 0.1 0.1 هست. نمیندازه ولی نمره خودتو میده.کلیشه ای هم صحیح میکنه
نتیجه گیری: سختی داره نمره خوب گرفتن ولی امکان پذیره خوش بختانه خوش به حال کسایی هم هست که حفظیشون خوبه