استاد نازبانو

از استاید با سواد

اخلاقی:
مودب،جدی،برخورد نرمال

درسی:
حضور غیاب میکنه ولی براش فکر میکنم مهم نیست
درس دادن سواد خوبی داره ولی چهار چوب دانشگاهی رو رعایت نمیکنه( به جز طراحی الگوریتم هوش مطنوعی هم به ما یاد داده بود)
قدرت انتقال مطلبش خوبه
تایم کلاسی رو هم کامل مطرف میکنه.

نمره:
نمره خودتو میده.
میگه توضیحات هم قبوله ولی ریاضی وار و کد نویسی وار تمام مطالب رو میده.
دیکشنری نمره اش از 0 تا 13 هست(اماری که من دارم)

امتحانی:
سوال های جزوه ولی تماما الگوریتم ها رو میخواهد یعنی حفظی کامل

نتیجه گیری:
برای درس یاد گرفتن خوبه ولی برای نمره دوری کنید.


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: مودب،جدی،برخورد نرمال
حضور و غیاب: حضور غیاب میکنه ولی براش مهم نیست
نحوه تدریس: درس دادن سواد خوبی داره ولی چهار چوب دانشگاهی رو رعایت نمیکنه( به جز طراحی الگوریتم هوش مطنوعی هم به ما یاد داده بود) قدرت انتقال مطلبش خوبه تایم کلاسی رو هم کامل مطرف میکنه.
امتحان و نمره: سوال های جزوه ولی تماما الگوریتم ها رو میخواهد یعنی حفظی کامل نمره خودتو میده. میگه توضیحات هم قبوله ولی ریاضی وار و کد نویسی وار تمام مطالب رو میده. دیکشنری نمره اش از 0 تا 13 هست(اماری که من دارم)
نتیجه گیری: برای درس یاد گرفتن خوبه ولی برای نمره دوری کنید.