استاد پور صاحبی

استاد درس های مبانی ای تی ، مبانی و اصول مدیریت و مدیریت استراتژیک 

اخلاقی:
دچار توهم زیاد دانش پنداری،کمی شوت و اینکه میخواهد بگه حواسش هست،مثلا جدی.

درسی:
ما که سر کلاسش خواب بودیم،درساشم حفظیه
حضور غیاب میکنه.
براش باید 3-4 نمره ارائه یا مقاله ببری.با فرمت استاندارد مقاله نویسی.اجباریه.
باید اوون مقاله یا ارائه رو ارائه بدی
درس دادنش تعرفی نداره،میگه یکی رو خونی که بعدشم همونا رو مثلا توضیح میده.
سواد انچنانی هم نداره
غلط دیکته ای تو زبان انگیلیسی هم زیاد داه (invironment زو من یادمه)

نمره:
حساب کتابی نداره ولی قاعده ای که یافت شد اینه که اگر 20 نمره رو هم رو از رو جزوه تقلب بنویسی نمرت 17 میشه.اعتراض هم بدی میگه جزوه خودم غلطه (این طوری میگه که این مطلب مال این نیست)
فکر نمیکنم کسی رو بندازه، ما که ندیدیم.

امتحان:
سوالای جزوس ولی معلوم نیست کجاش میده
این ترم که فقط شکل داده بود :| :| :| (حتی توضیحی یا جدول هم نبود فقط شکل)

نتیجه گیری:
سر کلاس به بطالت میگذره .نمره هم پایین میده. حد الامکان خود داری شود)

مشخصات و خصوصیات اخلاقی: دچار توهم زیاد دانش پنداری،کمی شوت و اینکه میخواهد بگه حواسش هست،مثلا جدی.
حضور و غیاب: انجام میده ولی تاثیرش نامعلومه
نحوه تدریس: ما که سر کلاسش خواب بودیم،درساشم حفظیه حضور غیاب میکنه. براش باید 3-4 نمره ارائه یا مقاله ببری.با فرمت استاندارد مقاله نویسی.اجباریه. باید اوون مقاله یا ارائه رو ارائه بدی درس دادنش تعرفی نداره،میگه یکی رو خونی که بعدشم همونا رو مثلا توضیح میده. سواد انچنانی هم نداره غلط دیکته ای تو زبان انگیلیسی هم زیاد داه (invironment زو من یادمه)
امتحان و نمره: سوالای جزوس ولی معلوم نیست کجاش میده این ترم که فقط شکل داده بود :| :| :| (حتی توضیحی یا جدول هم نبود فقط شکل) حساب کتابی نداره ولی قاعده ای که یافت شد اینه که اگر 20 نمره رو هم رو از رو جزوه تقلب بنویسی نمرت 17 میشه.اعتراض هم بدی میگه جزوه خودم غلطه (این طوری میگه که این مطلب مال این نیست) فکر نمیکنم کسی رو بندازه، ما که ندیدیم.
نتیجه گیری: سر کلاس به بطالت میگذره .نمره هم پایین میده. حد الامکان خود داری شود)