استاد مسعود کتیرایی

مدیر گروه ای تی و از اساتید قوی در کامپیوتر سخت افزار
دروسی که ارائه میده مدار منطقیه - معماری و دو سه تا درس برای بچه های کامپیوتر که نمیدم و پروژه 
میگن برای ارشد ایده اله

اخلاقی: ادمی کاملا جدی ،مهربان هست.به یاد گیری دانشجو اهمیت زیادی میده.در موارد اداری هم در چار چوپ قوانین عمل میکنه

درسی:به حضور غیاب اهمیت نمیده ولی سر کلاس به دانشجو ها حواسش هست.
اگر سر کلاس میرین حتما باید به درسش گوش کنید . از حرف زدن و ور رفتن با گوشی حواس پرتی خیلی حساسه
اگه دیر سر کلاس برین یک چیزی میگه ولی اگه چند نفر دیر برن از نفر 3 یا 4 ام دیگه کسی رو تو کلاس راه نمیده

خوب درس میده،کاملا مفهومی،جزوه هاشو برای شاگرداش میفرسته.
تمرین میده و تمرین میخواهد و براش هم مهمه

نمره:
نمره خودتو میده ولی اگر سر کلاس رفته باشی و تو طول هفته مطالعه در حد کم هم داشته باشی راحت نمره بالا میشه گرفت ازش 

امتحان:
یک امتحان کاملا استاندارد از سوال اسون تا سوال سخت که سختش فقط کمی تحیلی و اگر سر کلاس گوشی داده باشین اوونم به راحتی جواب میشه داد

نتیجه گیری:
اگر اهل سر کلاس رفتن هستید (دو درس گفته شده) حتما این کار رو بکنید.هم نمره میشه گرفت هم اینکه درس بلد بار میایید


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: ادمی کاملا جدی ،مهربان هست.به یاد گیری دانشجو اهمیت زیادی میده.در موارد اداری هم در چار چوپ قوانین عمل میکنه
حضور و غیاب: مهم نیست
تمرین: به طور متوسط هر جلسه تمرین میده و تمرین ها رو باید براش ایمیل کرد
نحوه تدریس: اگر سر کلاس میرین حتما باید به درسش گوش کنید . از حرف زدن و ور رفتن با گوشی حواس پرتی خیلی حساسه اگه دیر سر کلاس برین یک چیزی میگه ولی اگه چند نفر دیر برن از نفر 3 یا 4 ام دیگه کسی رو تو کلاس راه نمیده خوب درس میده،کاملا مفهومی،جزوه هاشو برای شاگرداش میفرسته. تمرین میده و تمرین میخواهد و براش هم مهمه
امتحان و نمره: یک امتحان کاملا استاندارد از سوال اسون تا سوال سخت که سختش فقط کمی تحیلی و اگر سر کلاس گوشی داده باشین اوونم به راحتی جواب میشه داد نمره خودتو میده ولی اگر سر کلاس رفته باشی و تو طول هفته مطالعه در حد کم هم داشته باشی راحت نمره بالا میشه گرفت ازش
نتیجه گیری: اگر اهل سر کلاس رفتن هستید (دو درس گفته شده) حتما این کار رو بکنید.هم نمره میشه گرفت هم اینکه درس بلد بار میایید
0