غفاری شاد (آزمایشگاه)

از اساتید درس آزمایشگاه هست . تقریبا 50  سالش می خوره باشه.

نحوه  تدریس : هر جلسه میاد آزمایش رو می گه و بعد باید انجام بدید و جلسه بعد گزارش کار می خواد که خوشبختانه توی این زیاد سخت گیر نیست و لازم نیست تایپی و ازاین حرف ها باشه .

سر حضور و غیاب حساس هست و حذف می کنه .

برای امتحان هم یه عملی داره و یه تئوری که سخت نیست . 

نمره دادنش ولی بد نیست به همه یه نمره می  ده .

 

نتیجه گیری: بین بقیه اساتید آزمایشگاه بهتر از بقیه هست باهاش بردارید