رفع مشکل کد امنیتی

عزیزان مشکل کد امنیتی در سایت رفع گردید . از اطلاع رسانی شما سپاسگزاریم . موفق باشید