غلامرضا علیجانی(زمین شناسی ساختمانی)

دکتر غلامرضا علیجانی

استادی نسبتا ۵۰ ساله خوشتیپ مودب
حضور غیاب:به موقع میکنن ولی مهم نیس
جزوه کاملی دارن از همون جزوه امتحان
میگیرن
نمره خوبی هم ارفاق میکنن
خلاصه استاد خوبی هستن حتما توصیه میشه باشون ورداشته بشه
0