استاد موسوی


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: شوخی نمی کند . نیم ساعت دیر می آید و نیم ساعت زودتر تعطیل می کند .
حضور و غیاب: برای نمره گرفتن بسیار مهم است .
تمرین: خیلی سخت نمی گیرد .
نحوه تدریس: به ما که چیزی یاد نداد به جز چند مطلب .
امتحان و نمره: امتحان شنا و درازنشست را می گیرد ولی دو را نه . نمره امتحان را بطور سخت گیرانه ای وارد می کند ولی در پایان نمره بالایی وارد سایت می کند .
نتیجه گیری: استاد خوبی واسه افراد کم تحرک و خسته ای است .
0

استاد آبانگاه

حضور و غیاب: انجام می دهد ولی تاثیر منفی ندارد .
تمرین: فقط یک تحقیق می خواهد .
نحوه تدریس: موضوع تدریس را روی تخته می نویسد و شروع به صحبت کردن می کند. لابه لای تدریس خاطره هم می گوید که خنده دار است .سوال کردن آزاد است و هیچ بدخلقی هنگام پاسخ دادن ندارد .
امتحان و نمره: از نمونه سوالاتی که می دهد امتحان می گیرد . معمولا ۷ تا سوال میاد در امتحانش که به صورت تشریحی است . نمره دادنش عالی است . یادتان نرود که حتما تحقیقش را بیاورید.
نتیجه گیری: استادی باسواد و خوش خلق است . ارزش نشستن سرکلاسش خیلی بیشتر از استاتید دیگر است.
0