جدیدترین و پربازدیدترین مقالات در حوزه پرستاری معرفی شد

جدیدترین و پربازدیدترین مقالات نمایه شده در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) با موضوع پرستاری بررسی و معرفی شد.


به گزارش ایسنا، جدیدترین مقاله‌ نمایه‌شده در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) با موضوع پرستاری، مقاله‌ «کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران بخش مراقبت ویژه کووید-۱۹ مراکز آموزشی درمانی اراک در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰» است که با همکاری ۴ نویسنده در مجله حیات منتشر شده است.

هدف این مقاله تعیین کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران بخش مراقبت ویژه کووید-۱۹ بوده است. این مقاله که به روش مطالعه توصیفی-مقطعی انجام شده است، نشان می‌دهد که میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت مراقبت پرستاری ۷۴/۷± ۸۳/۸۳ بوده است که با توجه با بالاتر بودن نسبت به نمره میانه ابزار (۵/۶۲) مطلوب ارزیابی می‌شود. در آخر این مقاله به این نتیجه می‌رسد که باتوجه به ارتباط معنادار بین کیفیت مراقبت پرستاری با نوع استخدام، سن و سابقه کار شرکت کنندگان در این پژوهش، توصیه می‌شود مدیران حوزه سلامت با لحاظ کردن تجربه پرستاران متبحر در بخش‌های ویژه گامی مؤثر در تدوین سیاست‌های لازم در جهت ارتقای کیفیت مراقبت پرستاری بردارند.


تجزیه و تحلیل مقالات جدید علمی فارسی با موضوع پرستاری


جدول ۱، جدیدترین مقالات فارسی مرتبط با پرستاری را نشان می‌دهد. براین اساس ۵ مقاله‌ی عنوان شده در جدول ۱ به‌ترتیب جدیدترین مقالات فارسی مرتبط با پرستاری هستند.تجزیه و تحلیل مقالات پربازدید علمی فارسی با موضوع پرستاری


جدول ۲، مقالات فارسی با موضوع پرستاری که بیشترین بازدید را داشته‌اند، نشان می‌دهد. براین اساس ۱۰ مقاله‌ عنوان شده در جدول ۲ به‌ترتیب پربازدیدترین مقالات فارسی مرتبط با پرستاری هستند.کلمات کلیدی مقالات فارسی با موضوع پرستاری


کلمات کلیدی عصاره هر مقاله است و نویسنده موضوعات مقاله خود را در کلمات کلیدی نشان می‌دهد.


شکل ۱، کلمات کلیدی به‌کار رفته در مقالات فارسی با موضوع پرستاری را نشان می‌دهد.

منبع خبر: خبر گزاری ایسناآخرین اخبار,پربازدید ترین اخبار, اخبار روز

بیشتر بخوانیمبازسازی پوست
بیشتر بخوانیمآیا لیزر موهای زائد خوبه؟ همه چیز در مورد آن

دیدگاهتان را بنویسید