مناظره اول کلی گویی با چاشنی کسالت

اولین مناظره انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نتوانست انتظارات را برآورده کند تا جایی که به باور برخی تحلیل‌گران، نامزدها به جای پاسخ دقیق و جزیی به سوالات، به کلی گویی بسنده کرده و همین روند، مناظره را کسالت بار کرد که از حوصله مخاطبان خارج بود.


به گزارش ایسنا، شب گذشته اولین مناظره چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد؛ مناظره‌ای با موضوع اقتصادی و حول مباحثی همچون برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی، مردمی سازی اقتصاد و مهار تورم.


روند برگزاری مناظره در سه بخش با طرح سوالات متعدد کارشناسان انجام شد که هر کاندیدا در نهایت باید در 24 دقیقه به این سوالات پاسخ می‌داد؛ فرصت کمی که بهانه‌ای به دست کاندیداها داد تا به درستی و دقیق به سوالات پاسخ ندهند و به کلی گویی بسنده کنند.


انتظار می‌رفت نقش مجری مناظره هم فراتر از فردی باشد که تنها مسئول گرفتن زمان صحبت‌های کاندیداهاست و حداقل به آنها برای صحبت در موضوع تذکر می‌داد کما اینکه برخی کاندیداها در مواردی نه تنها به سوالات پاسخ ندادند که به طرح مباحث دیگری خارج از موضوع مناظره پرداختند گویی اینکه آنها به مناظره تنها به عنوان تریبونی برای بیان دیدگاه‌های خود نگاه می ‌کنند.


در همین رابطه “https://www.isna.ir/news/1403032919794/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF”>قاسم روانبخش نماینده قم به ایسنا گفت: برخی نامزدها در چارچوب بحث نمی‌کردند همچنین برخی از آن‌ها عجله داشتند که وارد مباحث سیاسی شوند؛ انگار این کاندیداها توجه نداشتند که هنوز چهار مناظره دیگر باقی مانده و می‌توانند در مناظره دیگری به بیان دیدگاه‌های سیاسی خود بپردازند.


“https://www.isna.ir/news/1403032919737/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF”>ابراهیم رضایی نماینده دشتستان نیز به کسالت آور بودن روند مناظره اشاره داشت؛ به باور او، مناظره طولانی بود و حتی در مواردی برای مخاطب کسل‌کننده شد  لذا خوب است طراحان مناظره فکری برای جذاب‌تر شدن آن کنند تا مناظرات مخاطب بیشتری داشته باشد.


پاسخگو نبودن کاندیداها به سوالات کارشناسان، موضوعی است که “https://www.isna.ir/news/1403032919798/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF”>محمد میرزایی نماینده شاهین دژ به آن اشاره کرد؛ او گفت: انتظاری که از مناظره‌ اول داشتیم، برآورده نشد و برنامه منسجمی برای برون رفت از وضعیت فعلی ارائه نشد. بیشتر مسائل حاشیه‌ای مطرح شد و سوالات کارشناسان نیز به شکل مستقیم پاسخ داده نشد تا مشخص شود کدام نامزد برنامه بهتری برای حل مشکلات داشته است؛ همچنین مناظره در آخر خسته کننده شده بود. 


توصیف “https://www.isna.ir/news/1403032919799/%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF”>عبدالوحید فیاضی نماینده نور از مناظره، قانع کننده نبودن آن بود؛ او به ایسنا گفت: باید نامزدها تخصصی‌تر صحبت کرده و برنامه‌های خود را ارائه دهند.در مجموع، سطح مناظره اول نه خوب بود و نه بد. امیدواریم در مناظرات بعدی سطح بالاتری از ارائه برنامه‌ها را از سوی کاندیدهای انتخاباتی شاهد باشیم.


“https://www.isna.ir/news/1403032919713/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF”>مهدی اسماعیلی نماینده میانه نیز بر لزوم ارائه برنامه دقیق از سوی کاندیداها اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود کاندیداها در مناظره‌های بعدی برنامه‌های خود را به صورت جزئی مطرح کنند و بگویند برای حل مشکلات اقتصادی به خصوص در موضوع معیشت چه برنامه‌ای دارند.


به باور “https://www.isna.ir/news/1403032919673/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF”>همایون سامه‌یح نجف آبادی نماینده کلیمیان، اولین مناظره قانع کننده و آن چیزی نبود که بتواند انتظارات مردم را برآورده کند.


مناظره اول؛ کلی‌گویی با چاشنی کسالت مناظره اول؛ کلی‌گویی با چاشنی کسالت مناظره اول؛ کلی‌گویی با چاشنی کسالت


مناظره اول؛ کلی‌گویی با چاشنی کسالت مناظره اول؛ کلی‌گویی با چاشنی کسالت مناظره اول؛ کلی‌گویی با چاشنی کسالت


در مقابل این دیدگاه ها، “https://www.isna.ir/news/1403032919655/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF”>روح الله ایزدخواه نماینده تهران، مناظره اول انتخاباتی را سرشار از مباحث کارشناسی دانست و گفت: یک نقطه برجسته مناظره دیشب نسبت به سایر مناظره‌های قبلی حاکم بودن فضای کاملا کارشناسی و به دور از فضای زد و خوردهای سیاسی بود به طوری که در آن شاهد فضای زرد رسانه ای نبودیم و  مخاطب برای شنیدن تمامی نظرات فرصت داشت.


البته ایزدخواه این انتقاد را هم مطرح کرد که عمدتا کاندیداها مباحثی را تکرار کرده و حجم سوالات کارشناسان نیز زیاد بود.


علاوه بر نمایندگان مجلس، تحلیل گران عرصه سیاست نیز ارزیابی از اولین مناظره انتخاباتی داشتند؛ “https://www.isna.ir/news/1403032919787/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF”>مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات مسائل مطرح شده در مناظره را خوب ارزیابی کرد و در عین حال گفت که باید مسائل مهم دیگری هم مطرح می شد.


“https://www.isna.ir/news/1403032919720/%D8%AE%D9%88%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85″>محمد خوش چهره فعال سیاسی و استاد اقتصاد دانشگاه نیز با بیان اینکه «نمره خوبی به مناظره اول نمی‌دهد» گفت: فکر می کردم مناظره اقتصادی قوی‌تر برگزار می‌شود اما طولانی و ملال‌آور بود. برخی هم سعی می کردند که فرافکنی کرده و جواب سوالات را نمی‌دادند.


مجید انصاری فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، پرسش های کارشناسان اقتصادی را خوب ولی زیاد توصیف کرد و گفت که به همین دلیل نمی توان جمع بندی نسبی از این مناظره داشت.

منبع خبر: خبر گزاری ایسناآخرین اخبار,پربازدید ترین اخبار, اخبار روز

دیدگاهتان را بنویسید